Truy cập

Hôm nay:
139
Hôm qua:
128
Tuần này:
1709
Tháng này:
4564
Tất cả:
85172

Tổng kết công tác văn hóa Thông tin 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018

Ngày 14/12/2017 09:00:48

UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ của từng thời điểm và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước: Tuyên truyền tết Bính thân 2017, Tuyên truyền Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, tuyên truyền ngày quốc tế Lao động 1/5, Tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9... tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn... Đặc biệt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của địa phương đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND xã Phú Yên về các hoạt động VHTT - TDTT năm 2017;

UBND xã Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ VHTT - TDTT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG VHTT.

1. Công tác thông tin tuyên truyền.

UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ của từng thời điểm và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước: Tuyên truyền tết Bính thân 2017, Tuyên truyền Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, tuyên truyền ngày quốc tế Lao động 1/5, Tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9... tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn... Đặc biệt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của địa phương đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Kết quả cụ thể.

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh 1.120 lượt

- Cắt gián băng zôn 85 câu

- Viết khẩu hiệu 42 câu

- Pano áp phích 18 câu

2. Công tác xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá .

Công tác xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá: Đây là một nhiệm vụ quan trọng đã được UBND tập trung chỉ đạo, trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình hành động của UBND xã Ban văn hoá thông tin tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các làng, các thôn hoạt động theo hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó chỉ đạo hướng dẫn các làng hoàn thiện hồ sơ công nhận lại danh hiệu văn hóa, kết quả trong năm 2017 có 9 Làng đã được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa sau 3 năm.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa: Ban VH-TT đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác gia đình xã Phú Yên, xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2017, Gửi biểu mẫu và hướng dẫn các đồng chí trưởng thôn điều tra thu thập thông tin về gia đình và bạo lực gia đình năm 2017 để kịp thời tổng hợp kết quả điều tra báo cáo về phòng văn hóa thông tin huyện Thọ Xuân, kết quả trong năm 2017 trên địa bàn xã không xảy ra bạo lực gia đình. Năm 2017 ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá xã đã tiến hành chỉ đạo các thôn, các làng văn hoá tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hoá kết quả 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" chỉ đạo các thôn tổ chức hội nghị nhân dân bình xét gia đình văn hoá theo các tiêu chí và hướng dẫn của UBND để báo cáo về ban chỉ đạo xã, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp rà soát những gia đình đủ tiểu chuẩn đạt gia đình văn hoá. Trình chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận. Kết quả có 932 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 79,6 % số hộ gia đình trong toàn xã.

Công tác xây dựng làng văn hóa, Thôn Văn hóa: Thực hiện công văn số 239/ BCĐ ngày 16/10/2017 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Thọ Xuân Về việc Tổ chức thực hiện bình xét công nhận lại các danh hiệu văn hóa năm 2017. Ban chỉ đạo '' TDĐKXDĐSVH '' xã đã chỉ đạo các làng tự kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của làng. Ban chỉ đạo tiến hành thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các làng, các thôn. Ban chỉ đạo ''TDĐKXDĐSVH" tổ chức hội nghị đánh giá những kết quả các làng đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên Công nhận lại danh hiệu làng văn hóa cho 01 đơn vị, Kết quả có 01 làng được công nhận lại Danh hiệu làng văn hóa cấp huyện năm 2017 là thôn 9.

Công tác tổng kết Làng văn hóa nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Ban văn hóa xã đã phối hợp với MTTQ hướng dẫn các làng văn hóa xây dựng báo cáo tổng kết 1 năm của Làng văn hóa, trên cơ sở tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, chọn khu dân cư thôn 3 để tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết để các đơn vị học tập, kết quả có 10/10 khu dân cư đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với tổng số hộ gia đình tham gia gần 800 hộ, trong đó có 2 khu dân cư đã tổ chức được bữa cơm đoàn kết là Thôn 3 và thôn 8, các thôn còn lại cũng tổ chức liên hoan bánh kẹo, từ đó đã thể hiện được sự đoàn kết trong nhân dân sau một năm lao động sản xuất.

Nhìn chung các đơn vị thôn đã đánh giá được một năm xây dựng làng văn hóa, trong đó tập trung chủ yếu là công tác vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó vẫn còn có đơn vị chưa đi sâu vào các nội dung của báo cáo, chưa đánh giá hết được tiềm năng thế mạnh trong nhân dân mà báo cáo còn chung chung từ đó dẫn đến hội nghị tổng kết chưa thật sự sôi nổi, phương hướng đặt ra chưa đi sâu vào các chỉ tiêu cụ thể để nhân dân bàn bạc thống nhất thực hiện.

3. Công tác giáo dục.

Giáo dục được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ đổi mới xã hội hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018 ba nhà trường đã đề ra kế hoạch, chỉ tiêu của ngành và đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể:

+ Trường mầm non Phú Yên:

Trường có 24 cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn và 215 cháu. Trong năm học 2016 - 2017 trường đã có có 02 KKN đạt giải C cấp huyện, 01 giáo viên giởi cấp huyện, 02 giáo viên đạt giải B và giải C trong cuộc thi viết tuyên truyền về Vệ sinh môi trường và dân vận. Là trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng chăm sóc cũng như chất lượng giáo dục trẻ được nhà trường quan tâm chú trọng. Trong năm qua số cháu được khám sức khỏe đạt 100%. Số cháu trong độ tuổi nhà trẻ đạt loại tốt là 12 cháu bằng 30%, loại khá là 17 cháu bằng 42,5%, loại trung bình là 11 cháu bằng 27,5%. Số cháu trong độ tuổi mẫu giáo 3 - 4 tuổi đạt loại tốt là 36 cháu bằng 37%, loại khá là 42 cháu bằng 44%, loại trung bình là 18 cháu bằng 19%. Trẻ 5 tuổi là 43 cháu, chất lượng trẻ 5 tuổi đánh giá theo 120 chỉ số đạt 43/43 trẻ = 100%

+ Trường tiểu học Phú Yên:

Năm học 2017 - 2018, trường tiểu học Phú Yên có 277 học sinh và 18 cán bộ giáo viên đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên.

Trong năm học 2016 - 2017 vừa qua nhà trường không có học sinh bỏ học, trẻ 6 tuổi được huy động ra lớp đạt 100%.

- Về giáo viên: Trong năm học 2016 - 2017 trường có 02 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp tỉnh, 03 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện trong đó có 02 giải B và 01 giải C

- Về học sinh: Trong năm học 2016 – 2017 Có 100% học sinh hoàn thành được chương trình nội dung lớp học và được lên lớp thẳng; 01 học sinh giải khuyến khích môn tiếng anh và 01 học sinh đạt giải khuyến khích môn toán giao lưu trên mạng.

+ Trường THCS Phú Yên:

Năm học 2017 - 2018 trường THCS Phú Yên có 24 cán bộ giáo viên với tổng số học sinh là 193 em. Số cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%.

- Chất lượng học sinh được đảm bảo và nâng cao, trong năm học 2016 – 2017 vừa qua số học sinh giỏi bằng 14 em đạt 10,5%, Số học sinh khá bằng 44 em đạt 33,5%, Số học sinh trung bình là 61 em chiếm 46,5%; Số học sinh yếu bằng 9 em chiếm 6,8%. Trong đó có 1 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 27 giải học sinh giỏi cấp huyện và 36 lượt giải học sinh giỏi cấp trường.

4. Công tác bưu chính.

Để phục vụ công tác xã hội hóa giáo dục cũng như tăng thêm kiến thức, sự hiểu biết cho nhân dân trong năm qua bưu điện văn hóa xã đã bổ sung thêm nhiều đầu sách, báo mới phục vụ nhu cầu của nhân dân. Số lượng người đọc sách báo trong năm 2017 đạt khoảng trên 500 lượt với hơn 1000 đầu sách báo khác nhau.

5. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Trong năm 2017 trạm y tế xã đã tổ chức khám cho trên 1000 lượt người, Song song với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trạm y tế tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, Bà mẹ mang thai được tham khám và tiêm chủng đầy đủ.

- Công tác truyền thông tại trạm y tế: tổ chức treo Băn zôn tuyên truyền Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình phòng chống HIV, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phát thanh các bản tin về phòng chống dịch bệnh trong mùa hè (bệnh lao, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng...)

- Mở chiến dịch khắm mắt toàn cho đối tượng Người cao tuổi, tạo điều kiện cho những người mắc các bệnh về mắt được khám và điều trị kịp thời

- Trạm y tế phối hợp với Ban dân số Kế hoạch hóa gia đình xã tổ chức 02 đợt Kế hoạch hóa gia đình, đặt vòng tranh thai cho chị em phụ nữ trong địa phương.

- Trong năm 2017 trạm Y tế xã đã được công nhận trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới.

II. HOẠT ĐỘNG VHVN - TDTT.

Theo hướng dẫn hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân và trung tâm TDTT huyện Thọ Xuân. Ban VHTT đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã thực hiện tốt công tác TDTT tại địa phương. Các câu lạc bộ Bóng chuyền, Bóng bàn vẫn thường xuyên hoạt động, tập luyện có hiệu quả. Tổ chức đưa đoàn vận động viên tham dự giải việt dã Thanh thiếu niên Huyện Thọ Xuân lần thứ XVII, Tham gia giải thi đấu Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt đối tượng lãnh đạo và thương bệnh binh huyện thọ Xuân lần thứ XIX, kết quả đạt giải nhất môn Bóng bàn đôi nam đối tượng thương bệnh binh, tham gia thi đấu thể thao và hội diễn Văn nghệ phục vụ lễ hội Lê Hoàn năm 2017.

Tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao xã Phú Yên lần thứ 3 năm 2017 gồm có 04 môn thi đấu: Bóng đá Nam, Kéo co Nữ, Cầu lông, Bóng bàn, thu hút gần 400 vận động viên tham gia. Kết thúc đại hội Ban tổ chức bế mạc và đã trao giải thưởng cho các Đội, các Vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu.

Tóm lại, hoạt động VHTT - VN - TDTT năm 2017 xã Phú Yên đã thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra, khơi dậy được phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tại địa phương. Có được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ - UBND xã và sự phối hợp của các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác VHTT – TDTT vẫn còn gặp một số tồn tại hạn chế sau:

- Việc tổ chức hội nghị của các làng theo hương ước vẫn chưa được thực hiện. Công tác thu quỹ làng còn gặp khó khăn nên kinh phí cho các làng hoạt động còn eo hẹp dẫn đến hiệu quả hoạt động của các làng chưa cao.

- Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác văn hóa còn hạn chế, xem nhẹ công tác văn hóa, chưa gương mẫu trong việc chấp hành nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao của các làng văn hóa chưa được thường xuyên, sôi nổi.

- Ban xây dựng làng văn hóa hoạt động chưa đạt hiệu quả cao.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa trong năm 2017 chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế sau:

- Việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” là nhiệm vụ then chốt, chủ yếu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những kế hoạch đã đề ra trong công tác văn hóa.

- Phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các làng văn hóa, các khu dân cư.

- Cần tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền để mọi người hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi việc làm phải được bàn bạc công khai rộng rãi trong địa phương.

- Làm tốt hơn nữa chính sách động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào đồng thời phải phê phán những cá nhân không thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại địa phương.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM NĂM 2017.

1. Phương hướng chung.

- Tăng số lượng phát thanh trên loa lên trên 1000 lượt.

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo kế hoạch của cơ quan cấp trên

2. Những giải pháp cơ bản tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

- Tiến hành điều tra, báo cáo tổng hợp thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, băn zôn, khẩu hiệu.....

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền với công tác xây dựng nếp sống văn hóa cụ thể là xây dựng nếp sống văn hóa qua việc cưới, việc tang.

- Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Trên đây là báo cáo tổ kết công tác VHTT – TDTT năm 2017 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 của UBND xã Phú Yên, trong quá trình tổ chức thực hiện tùy theo từng thời điểm cụ thể, UBND xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Đỗ Đông Linh - Công chức VHXH

Tổng kết công tác văn hóa Thông tin 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018

Đăng lúc: 14/12/2017 09:00:48 (GMT+7)

UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ của từng thời điểm và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước: Tuyên truyền tết Bính thân 2017, Tuyên truyền Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, tuyên truyền ngày quốc tế Lao động 1/5, Tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9... tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn... Đặc biệt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của địa phương đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 của UBND xã Phú Yên về các hoạt động VHTT - TDTT năm 2017;

UBND xã Phú Yên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ VHTT - TDTT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với những nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG VHTT.

1. Công tác thông tin tuyên truyền.

UBND xã đã bám sát các nhiệm vụ của từng thời điểm và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước: Tuyên truyền tết Bính thân 2017, Tuyên truyền Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Tuyên truyền Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, tuyên truyền ngày quốc tế Lao động 1/5, Tuyên truyền 72 năm cách mạng tháng tám thành công và quốc khánh 2/9... tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong toàn xã qua hệ thống loa truyền thanh của xã, hội nghị, viết khẩu hiệu, treo Băng zôn... Đặc biệt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của địa phương đến cán bộ Đảng viên và nhân dân.

Kết quả cụ thể.

- Phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh 1.120 lượt

- Cắt gián băng zôn 85 câu

- Viết khẩu hiệu 42 câu

- Pano áp phích 18 câu

2. Công tác xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá .

Công tác xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá: Đây là một nhiệm vụ quan trọng đã được UBND tập trung chỉ đạo, trên cơ sở nghị quyết của Đảng uỷ, chương trình hành động của UBND xã Ban văn hoá thông tin tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các làng, các thôn hoạt động theo hương ước, thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó chỉ đạo hướng dẫn các làng hoàn thiện hồ sơ công nhận lại danh hiệu văn hóa, kết quả trong năm 2017 có 9 Làng đã được UBND huyện công nhận đạt danh hiệu làng văn hóa sau 3 năm.

Công tác xây dựng gia đình văn hóa: Ban VH-TT đã tham mưu cho UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo Công tác gia đình xã Phú Yên, xây dựng kế hoạch công tác gia đình năm 2017, Gửi biểu mẫu và hướng dẫn các đồng chí trưởng thôn điều tra thu thập thông tin về gia đình và bạo lực gia đình năm 2017 để kịp thời tổng hợp kết quả điều tra báo cáo về phòng văn hóa thông tin huyện Thọ Xuân, kết quả trong năm 2017 trên địa bàn xã không xảy ra bạo lực gia đình. Năm 2017 ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá xã đã tiến hành chỉ đạo các thôn, các làng văn hoá tổ chức đăng ký xây dựng gia đình văn hoá kết quả 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Ban chỉ đạo "TDĐKXDĐSVH" chỉ đạo các thôn tổ chức hội nghị nhân dân bình xét gia đình văn hoá theo các tiêu chí và hướng dẫn của UBND để báo cáo về ban chỉ đạo xã, Ban chỉ đạo xã tiến hành họp rà soát những gia đình đủ tiểu chuẩn đạt gia đình văn hoá. Trình chủ tịch UBND xã ra quyết định công nhận. Kết quả có 932 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 79,6 % số hộ gia đình trong toàn xã.

Công tác xây dựng làng văn hóa, Thôn Văn hóa: Thực hiện công văn số 239/ BCĐ ngày 16/10/2017 của Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện Thọ Xuân Về việc Tổ chức thực hiện bình xét công nhận lại các danh hiệu văn hóa năm 2017. Ban chỉ đạo '' TDĐKXDĐSVH '' xã đã chỉ đạo các làng tự kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của làng. Ban chỉ đạo tiến hành thành lập đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng hoạt động của các làng, các thôn. Ban chỉ đạo ''TDĐKXDĐSVH" tổ chức hội nghị đánh giá những kết quả các làng đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên Công nhận lại danh hiệu làng văn hóa cho 01 đơn vị, Kết quả có 01 làng được công nhận lại Danh hiệu làng văn hóa cấp huyện năm 2017 là thôn 9.

Công tác tổng kết Làng văn hóa nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Ban văn hóa xã đã phối hợp với MTTQ hướng dẫn các làng văn hóa xây dựng báo cáo tổng kết 1 năm của Làng văn hóa, trên cơ sở tổ chức ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư, chọn khu dân cư thôn 3 để tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết để các đơn vị học tập, kết quả có 10/10 khu dân cư đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân với tổng số hộ gia đình tham gia gần 800 hộ, trong đó có 2 khu dân cư đã tổ chức được bữa cơm đoàn kết là Thôn 3 và thôn 8, các thôn còn lại cũng tổ chức liên hoan bánh kẹo, từ đó đã thể hiện được sự đoàn kết trong nhân dân sau một năm lao động sản xuất.

Nhìn chung các đơn vị thôn đã đánh giá được một năm xây dựng làng văn hóa, trong đó tập trung chủ yếu là công tác vận động nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, bên cạnh đó vẫn còn có đơn vị chưa đi sâu vào các nội dung của báo cáo, chưa đánh giá hết được tiềm năng thế mạnh trong nhân dân mà báo cáo còn chung chung từ đó dẫn đến hội nghị tổng kết chưa thật sự sôi nổi, phương hướng đặt ra chưa đi sâu vào các chỉ tiêu cụ thể để nhân dân bàn bạc thống nhất thực hiện.

3. Công tác giáo dục.

Giáo dục được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ đổi mới xã hội hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, ngay từ đầu năm học 2017 - 2018 ba nhà trường đã đề ra kế hoạch, chỉ tiêu của ngành và đã từng bước hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể:

+ Trường mầm non Phú Yên:

Trường có 24 cán bộ giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn và 215 cháu. Trong năm học 2016 - 2017 trường đã có có 02 KKN đạt giải C cấp huyện, 01 giáo viên giởi cấp huyện, 02 giáo viên đạt giải B và giải C trong cuộc thi viết tuyên truyền về Vệ sinh môi trường và dân vận. Là trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng chăm sóc cũng như chất lượng giáo dục trẻ được nhà trường quan tâm chú trọng. Trong năm qua số cháu được khám sức khỏe đạt 100%. Số cháu trong độ tuổi nhà trẻ đạt loại tốt là 12 cháu bằng 30%, loại khá là 17 cháu bằng 42,5%, loại trung bình là 11 cháu bằng 27,5%. Số cháu trong độ tuổi mẫu giáo 3 - 4 tuổi đạt loại tốt là 36 cháu bằng 37%, loại khá là 42 cháu bằng 44%, loại trung bình là 18 cháu bằng 19%. Trẻ 5 tuổi là 43 cháu, chất lượng trẻ 5 tuổi đánh giá theo 120 chỉ số đạt 43/43 trẻ = 100%

+ Trường tiểu học Phú Yên:

Năm học 2017 - 2018, trường tiểu học Phú Yên có 277 học sinh và 18 cán bộ giáo viên đạt trình độ đào tạo từ chuẩn trở lên.

Trong năm học 2016 - 2017 vừa qua nhà trường không có học sinh bỏ học, trẻ 6 tuổi được huy động ra lớp đạt 100%.

- Về giáo viên: Trong năm học 2016 - 2017 trường có 02 sáng kiến kinh nghiệm đạt giải B cấp tỉnh, 03 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp huyện trong đó có 02 giải B và 01 giải C

- Về học sinh: Trong năm học 2016 – 2017 Có 100% học sinh hoàn thành được chương trình nội dung lớp học và được lên lớp thẳng; 01 học sinh giải khuyến khích môn tiếng anh và 01 học sinh đạt giải khuyến khích môn toán giao lưu trên mạng.

+ Trường THCS Phú Yên:

Năm học 2017 - 2018 trường THCS Phú Yên có 24 cán bộ giáo viên với tổng số học sinh là 193 em. Số cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%.

- Chất lượng học sinh được đảm bảo và nâng cao, trong năm học 2016 – 2017 vừa qua số học sinh giỏi bằng 14 em đạt 10,5%, Số học sinh khá bằng 44 em đạt 33,5%, Số học sinh trung bình là 61 em chiếm 46,5%; Số học sinh yếu bằng 9 em chiếm 6,8%. Trong đó có 1 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 27 giải học sinh giỏi cấp huyện và 36 lượt giải học sinh giỏi cấp trường.

4. Công tác bưu chính.

Để phục vụ công tác xã hội hóa giáo dục cũng như tăng thêm kiến thức, sự hiểu biết cho nhân dân trong năm qua bưu điện văn hóa xã đã bổ sung thêm nhiều đầu sách, báo mới phục vụ nhu cầu của nhân dân. Số lượng người đọc sách báo trong năm 2017 đạt khoảng trên 500 lượt với hơn 1000 đầu sách báo khác nhau.

5. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được coi là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Trong năm 2017 trạm y tế xã đã tổ chức khám cho trên 1000 lượt người, Song song với công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trạm y tế tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, trẻ trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ, Bà mẹ mang thai được tham khám và tiêm chủng đầy đủ.

- Công tác truyền thông tại trạm y tế: tổ chức treo Băn zôn tuyên truyền Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường, chương trình phòng chống HIV, tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, phát thanh các bản tin về phòng chống dịch bệnh trong mùa hè (bệnh lao, sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng...)

- Mở chiến dịch khắm mắt toàn cho đối tượng Người cao tuổi, tạo điều kiện cho những người mắc các bệnh về mắt được khám và điều trị kịp thời

- Trạm y tế phối hợp với Ban dân số Kế hoạch hóa gia đình xã tổ chức 02 đợt Kế hoạch hóa gia đình, đặt vòng tranh thai cho chị em phụ nữ trong địa phương.

- Trong năm 2017 trạm Y tế xã đã được công nhận trạm y tế đạt chuẩn nông thôn mới.

II. HOẠT ĐỘNG VHVN - TDTT.

Theo hướng dẫn hoạt động của ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân và trung tâm TDTT huyện Thọ Xuân. Ban VHTT đã tham mưu cho Đảng uỷ, UBND xã thực hiện tốt công tác TDTT tại địa phương. Các câu lạc bộ Bóng chuyền, Bóng bàn vẫn thường xuyên hoạt động, tập luyện có hiệu quả. Tổ chức đưa đoàn vận động viên tham dự giải việt dã Thanh thiếu niên Huyện Thọ Xuân lần thứ XVII, Tham gia giải thi đấu Bóng bàn, Cầu lông, Quần vợt đối tượng lãnh đạo và thương bệnh binh huyện thọ Xuân lần thứ XIX, kết quả đạt giải nhất môn Bóng bàn đôi nam đối tượng thương bệnh binh, tham gia thi đấu thể thao và hội diễn Văn nghệ phục vụ lễ hội Lê Hoàn năm 2017.

Tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao xã Phú Yên lần thứ 3 năm 2017 gồm có 04 môn thi đấu: Bóng đá Nam, Kéo co Nữ, Cầu lông, Bóng bàn, thu hút gần 400 vận động viên tham gia. Kết thúc đại hội Ban tổ chức bế mạc và đã trao giải thưởng cho các Đội, các Vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu.

Tóm lại, hoạt động VHTT - VN - TDTT năm 2017 xã Phú Yên đã thực hiện tốt theo kế hoạch đã đề ra, khơi dậy được phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao tại địa phương. Có được kết quả trên là do sự quan tâm lãnh đạo của Đảng uỷ - UBND xã và sự phối hợp của các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.

III. NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác VHTT – TDTT vẫn còn gặp một số tồn tại hạn chế sau:

- Việc tổ chức hội nghị của các làng theo hương ước vẫn chưa được thực hiện. Công tác thu quỹ làng còn gặp khó khăn nên kinh phí cho các làng hoạt động còn eo hẹp dẫn đến hiệu quả hoạt động của các làng chưa cao.

- Mặt khác, nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác văn hóa còn hạn chế, xem nhẹ công tác văn hóa, chưa gương mẫu trong việc chấp hành nếp sống văn hóa trong tổ chức việc cưới, việc tang.

- Hoạt động văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao của các làng văn hóa chưa được thường xuyên, sôi nổi.

- Ban xây dựng làng văn hóa hoạt động chưa đạt hiệu quả cao.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa trong năm 2017 chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế sau:

- Việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” là nhiệm vụ then chốt, chủ yếu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi những kế hoạch đã đề ra trong công tác văn hóa.

- Phải thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các làng văn hóa, các khu dân cư.

- Cần tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong địa phương trong công tác thông tin tuyên truyền để mọi người hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mọi việc làm phải được bàn bạc công khai rộng rãi trong địa phương.

- Làm tốt hơn nữa chính sách động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào đồng thời phải phê phán những cá nhân không thực hiện tốt nếp sống văn hóa tại địa phương.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM NĂM 2017.

1. Phương hướng chung.

- Tăng số lượng phát thanh trên loa lên trên 1000 lượt.

- Tham mưu cho ủy ban nhân dân xã tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ kỷ niệm của đất nước và các nhiệm vụ chính trị khác của địa phương.

- Làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Hoàn thành tốt công tác chuyên môn theo kế hoạch của cơ quan cấp trên

2. Những giải pháp cơ bản tổ chức thực hiện:

- Tiếp tục kiện toàn, bổ sung Ban chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.

- Tiến hành điều tra, báo cáo tổng hợp thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2018.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, băn zôn, khẩu hiệu.....

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền với công tác xây dựng nếp sống văn hóa cụ thể là xây dựng nếp sống văn hóa qua việc cưới, việc tang.

- Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt phong trào xây dựng làng văn hóa, khu dân cư văn hóa...

Trên đây là báo cáo tổ kết công tác VHTT – TDTT năm 2017 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 của UBND xã Phú Yên, trong quá trình tổ chức thực hiện tùy theo từng thời điểm cụ thể, UBND xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Đỗ Đông Linh - Công chức VHXH

Từ khóa bài viết: