Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
128
Tuần này:
1710
Tháng này:
4565
Tất cả:
85173

Cơ cấu tổ chức Đảng Ủy Phú Yên

Ngày 15/08/2017 00:00:00

Danh sách đảng uỷ

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ YÊN

1. BCH Đảng uỷ:

TT

Họ tên

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Trịnh Ngọc Tiến

- Bí thư Đảng uỷ

0388367490

2

Trịnh Đình Chấn

- Phó Bí thư TT Đảng uỷ

0386166754

3

Trịnh Đình Bình

- PBT Đảng uỷ - CT UBND

0328651567

4

Đỗ Thanh Hà

- Chủ tịch MTTQ

0984034755

5

Trịnh Thị Hà

- Phó chủ tịch HĐND

0985565131

6

Lê Văn Tuyên

- Phó chủ tịch UBND

0988203109

7

Đỗ Đông Linh

- Công chức VHXH

0985265404

8

Lê Đình Toàn

- Công chức VPTK

0799063124

9

Nguyễn Đình Tuấn

- Chỉ huy trưởng quân sự

0339826175

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

- Trưởng công an

0987231567

11

Nguyễn Đình Quang

- CT hội ND

0975668502

12

Lê Thị Tuyết

- BT Đoàn TN

0967486123

13

Trịnh Đình Việt

- Giám đốc HTX NN

0345294120

2. Chi bộ cơ sở:

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Nguyễn Thế Quang

1956

- Bí thư chi bộ 1

0368307230

2

Lưu Bá Căn

1960

- Bí thư chi bộ 2

0799146158

3

Nguyễn Đình Sự

1959

- Bí thư chi bộ 3

0988738377

4

Trịnh Bá Sơn

1960

- Bí thư chi bộ 4

0396044407

5

Lê Ngọc Đỉnh

1956

- Bí thư chi bộ 5

02376526626

6

Nguyễn Đình Chường

1956

- Bí thư chi bộ 6

0339196533

3. Chi bộ trực thuộc:

TT

Họ tên

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Nguyễn Thị Vân

- Bí thư chi bộ trường MN

0856339328

2

Lê Trọng Thu

- Bí thư chi bộ trường TH

0915468028

3

Đỗ Văn Hội

- Bí thư chi bộ trường THCS

0984610776

4

Trịnh Đình Việt

- Bí thư chi bộ HTX

0345294120

Cơ cấu tổ chức Đảng Ủy Phú Yên

Đăng lúc: 15/08/2017 00:00:00 (GMT+7)

Danh sách đảng uỷ

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ YÊN

1. BCH Đảng uỷ:

TT

Họ tên

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Trịnh Ngọc Tiến

- Bí thư Đảng uỷ

0388367490

2

Trịnh Đình Chấn

- Phó Bí thư TT Đảng uỷ

0386166754

3

Trịnh Đình Bình

- PBT Đảng uỷ - CT UBND

0328651567

4

Đỗ Thanh Hà

- Chủ tịch MTTQ

0984034755

5

Trịnh Thị Hà

- Phó chủ tịch HĐND

0985565131

6

Lê Văn Tuyên

- Phó chủ tịch UBND

0988203109

7

Đỗ Đông Linh

- Công chức VHXH

0985265404

8

Lê Đình Toàn

- Công chức VPTK

0799063124

9

Nguyễn Đình Tuấn

- Chỉ huy trưởng quân sự

0339826175

10

Nguyễn Ngọc Tuấn

- Trưởng công an

0987231567

11

Nguyễn Đình Quang

- CT hội ND

0975668502

12

Lê Thị Tuyết

- BT Đoàn TN

0967486123

13

Trịnh Đình Việt

- Giám đốc HTX NN

0345294120

2. Chi bộ cơ sở:

TT

Họ tên

Năm sinh

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Nguyễn Thế Quang

1956

- Bí thư chi bộ 1

0368307230

2

Lưu Bá Căn

1960

- Bí thư chi bộ 2

0799146158

3

Nguyễn Đình Sự

1959

- Bí thư chi bộ 3

0988738377

4

Trịnh Bá Sơn

1960

- Bí thư chi bộ 4

0396044407

5

Lê Ngọc Đỉnh

1956

- Bí thư chi bộ 5

02376526626

6

Nguyễn Đình Chường

1956

- Bí thư chi bộ 6

0339196533

3. Chi bộ trực thuộc:

TT

Họ tên

Chức danh

Số ĐT liên hệ

1

Nguyễn Thị Vân

- Bí thư chi bộ trường MN

0856339328

2

Lê Trọng Thu

- Bí thư chi bộ trường TH

0915468028

3

Đỗ Văn Hội

- Bí thư chi bộ trường THCS

0984610776

4

Trịnh Đình Việt

- Bí thư chi bộ HTX

0345294120

Từ khóa bài viết:
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)