Truy cập

Hôm nay:
150
Hôm qua:
128
Tuần này:
1720
Tháng này:
4575
Tất cả:
85183

Thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi trước cổng Chùa Thiên Phúc - xã Phú Yên

Ngày 15/10/2018 10:12:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ YÊN


Số: 28/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi


Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/10/2018 Tại cổng chùa Thiên Phúc, Thôn 8, xã Phú Yên bảo vệ nhà chùa và một số người dân sống sung quanh, nghe tiếng khóc của một cháu bé tại khu vực trước cổng chùa Thiên Phúc – xã Phú Yên, Thích Nữ Vạn An Lê Thị Hà – Trụ trì tại Chùa Thiên Phúc, xã Phú Yên và Bà Lê Thị Hùy – Thôn 8 xã Phú Yên đã báo cáo với UBND xã về việc thấy trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa, công an xã Phú Yên đã tiến hành lập biên bản sự việc và giao cho nhà chùa tạm thời nuôi dưỡng cháu trong thời gian thông báo tìm cha mẹ đẻ cho cháu bé.

Đặc điểm nhận dạng: Cháu bé khoảng 02 tuổi, giới tính Nữ, cân nặng khoảng 11 kg, người không có dị tật gì, lúc nhìn thấy cháu bé, trên người cháu mặc áo đông xuân hoa màu trắng, quần màu đỏ, bên người cháu có một túi sách, trong đó có một số bộ quần áo đã cũ rách, ngoài ra không còn giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo cháu, tình trạng sức khỏe của cháu bé bình thường, hiện tại UBND xã Phú Yên đã lập biên bản và bàn giao cháu bé cho chùa Thiên Phúc để tạm thời nuôi dưỡng.

Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, UBND xã Phú Yên thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì liên hệ với UBND xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục nhận con, nếu ai biết thông tin về cha mẹ đẻ cháu bé xin liên hệ kịp thời với UBND xã để tiến hành làm các thủ tục theo quy định.

Sau thời hạn 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận con thì UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Đình Bình

IMG_20181017_150416.jpg

Thông báo về việc trẻ bị bỏ rơi trước cổng Chùa Thiên Phúc - xã Phú Yên

Đăng lúc: 15/10/2018 10:12:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ YÊN


Số: 28/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phú Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tìm cha mẹ đẻ cho trẻ bị bỏ rơi


Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11/10/2018 Tại cổng chùa Thiên Phúc, Thôn 8, xã Phú Yên bảo vệ nhà chùa và một số người dân sống sung quanh, nghe tiếng khóc của một cháu bé tại khu vực trước cổng chùa Thiên Phúc – xã Phú Yên, Thích Nữ Vạn An Lê Thị Hà – Trụ trì tại Chùa Thiên Phúc, xã Phú Yên và Bà Lê Thị Hùy – Thôn 8 xã Phú Yên đã báo cáo với UBND xã về việc thấy trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa, công an xã Phú Yên đã tiến hành lập biên bản sự việc và giao cho nhà chùa tạm thời nuôi dưỡng cháu trong thời gian thông báo tìm cha mẹ đẻ cho cháu bé.

Đặc điểm nhận dạng: Cháu bé khoảng 02 tuổi, giới tính Nữ, cân nặng khoảng 11 kg, người không có dị tật gì, lúc nhìn thấy cháu bé, trên người cháu mặc áo đông xuân hoa màu trắng, quần màu đỏ, bên người cháu có một túi sách, trong đó có một số bộ quần áo đã cũ rách, ngoài ra không còn giấy tờ hay đồ vật nào kèm theo cháu, tình trạng sức khỏe của cháu bé bình thường, hiện tại UBND xã Phú Yên đã lập biên bản và bàn giao cháu bé cho chùa Thiên Phúc để tạm thời nuôi dưỡng.

Thực hiện quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ về việc đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, UBND xã Phú Yên thông báo ai là cha mẹ đẻ của cháu bé thì liên hệ với UBND xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa để làm thủ tục nhận con, nếu ai biết thông tin về cha mẹ đẻ cháu bé xin liên hệ kịp thời với UBND xã để tiến hành làm các thủ tục theo quy định.

Sau thời hạn 07 (Bảy) ngày kể từ ngày đăng thông báo này, nếu cha mẹ cháu bé không đến nhận con thì UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan đến việc cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Đình Bình

IMG_20181017_150416.jpg
Từ khóa bài viết: